Ślady - magazyn religijny Radia Katowice

[…] Czy jesteśmy dumni z tego, kim byli nasi przodkowie i czy potrafimy publicznie dać temu wyraz – czy też pozostawiamy to zadanie wyłącznie cudzoziemcom, takim jak przywoływani wielokrotnie na kartach Rycerzy wielkiej sprawy Chesterton, Claudel czy Belloc (którzy, to prawda, w swej sympatii dla Polski, czy może nawet miłości do niej, również za granicą pozostawali raczej odosobnieni)? Czy wciąż jesteśmy – w najlepszym, najpełniejszym i najpiękniejszym tego słowa znaczeniu – Polakami? - znakiem zapytania Paweł Antoniewicz  kończy recenzję książki Ewy Polak Pałkiewicz „Rycerze wielkiej sprawy”.

W świątecznym wydaniu programu Anna Musialik rozmawia z autorką, której książki prowokują do refleksji nad przeszłością Polski, również  nad tym czym była katolicka tożsamość Polaków i czym jest dziś?

Natomiast autor Tematu wieczoru ks. dr Jacek Plech proponuje  Rozmowy o sprawach ważnych, w centrum stawiając pytanie o liturgię.  Liturgista  ks. dr Andrzej Hoinkis  jest naszym gościem.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl