Tragedia Górnośląska – historia i pamięć

"Tragedia Górnośląska – historia i pamięć" to temat muzealnego czwartku w Muzeum Miasta Mysłowice, który poświęcony będzie powojennym losom tysięcy Górnoślązaków więzionych w obozach pracy i wywożonych do ZSRR.

Gośćmi spotkania będą: Alojzy Lysko – autor wielu ciekawych publikacji o Śląsku, Marian Kulik – kronikarz śląskich dziejów, dr hab. Kazimierz Miroszewski z Uniwersytetu Śląskiego oraz Dorota Boreczek – była więźniarka obozu w Świętochłowicach. Muzealny czwartek w Mysłowicach rozpocznie się o godzinie 17.00.

Autor: Marlana Barasińska