Radio Katowice
Radio Katowice / Ślady - magazyn religijny
Odwiedziny w Domu Macierzystym Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus
19.06.2017
19:15:00

fot. karmelitanki.pl

Film poświęcony Czcigodnej Słudze Bożej Matce Teresie od św. Józefa, współzałożycielce Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus, opowiada historię życia niezwykłej kobiety, która jest kandydatką na ołtarze, a jej czyny świadczą o tym, jak wiele można dokonać jeśli człowiek ufa Bogu i żyje według rad ewangelicznych.

„Ona nigdy nie była sama”- tytuł tego fabularyzowanego dokumentu o Matce Teresie Kierocińskiej, nazywanej „Matką Zagłębia”, patronce diecezji sosnowieckiej – bardzo trafnie wprowadza widza w ten niezwyczajny życiorys.
Odwiedzając w Sosnowcu Dom Macierzysty Zgromadzenia można usłyszeć o historii tej wspólnoty,obejrzeć film i muzeum gdzie również i my zostawiamy dziś ślady.

A Temat wieczoru to kolejna rozmowa ks. dr. Jacka Plecha o sprawach ważnych, ale też bardzo trudnych – dziś o opiece perinatalnej i Stowarzyszeniu Śląskie Hospicjum Perinatalne.
Radio Katowice / Audycje / Ślady - magazyn religijny
Ślady - magazyn religijny
 
 
 
 

Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl

Zobacz także Ślady - magazyn religijny

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA