Ślady - magazyn religijny

thumbnail

Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl


Odwiedziny w Domu Macierzystym Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus ♬

Data: 19-06-2017

thumbnail
fot. karmelitanki.pl

Film poświęcony Czcigodnej Słudze Bożej Matce Teresie od św. Józefa, współzałożycielce Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus, opowiada historię życia niezwykłej kobiety, która jest kandydatką na ołtarze, a jej czyny świadczą o tym, jak wiele można dokonać jeśli człowiek ufa Bogu i żyje według rad ewangelicznych.

„Ona nigdy nie była sama”- tytuł tego fabularyzowanego dokumentu o Matce Teresie Kierocińskiej, nazywanej „Matką Zagłębia”, patronce diecezji sosnowieckiej – bardzo trafnie wprowadza widza w ten niezwyczajny życiorys.
Odwiedzając w Sosnowcu Dom Macierzysty Zgromadzenia można usłyszeć o historii tej wspólnoty,obejrzeć film i muzeum gdzie również i my zostawiamy dziś ślady.

A Temat wieczoru to kolejna rozmowa ks. dr. Jacka Plecha o sprawach ważnych, ale też bardzo trudnych – dziś o opiece perinatalnej i Stowarzyszeniu Śląskie Hospicjum Perinatalne.fot. karmelitanki.pl

Prowadzi
Ślady - magazyn religijny

20-08-2018 Pielgrzymka

07-05-2018 Świadectwo wiary.