Odwiedziny w Domu Macierzystym Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus

fot. karmelitanki.pl

Film poświęcony Czcigodnej Słudze Bożej Matce Teresie od św. Józefa, współzałożycielce Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus, opowiada historię życia niezwykłej kobiety, która jest kandydatką na ołtarze, a jej czyny świadczą o tym, jak wiele można dokonać jeśli człowiek ufa Bogu i żyje według rad ewangelicznych.

„Ona nigdy nie była sama”- tytuł tego fabularyzowanego dokumentu o Matce Teresie Kierocińskiej, nazywanej „Matką Zagłębia”, patronce diecezji sosnowieckiej – bardzo trafnie wprowadza widza w ten niezwyczajny życiorys.
Odwiedzając w Sosnowcu Dom Macierzysty Zgromadzenia można usłyszeć o historii tej wspólnoty,obejrzeć film i muzeum gdzie również i my zostawiamy dziś ślady.

A Temat wieczoru to kolejna rozmowa ks. dr. Jacka Plecha o sprawach ważnych, ale też bardzo trudnych – dziś o opiece perinatalnej i Stowarzyszeniu Śląskie Hospicjum Perinatalne.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl