Stanowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt

fot. Ryszard Stotko

W krótkim reportażu zostawiamy nasze ślady wspólnie z uczestniczkami dorocznej stanowej pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, a autor Tematu Wieczoru, ks. Jacek Plech, proponuje rozmowę o sprawach ważnych, w której pojawią się freski. Nie tylko dzieła dawnych mistrzów, ale i współcześni mistrzowie pozostawiają zdumiewające artystyczne ślady, które są świadectwem ich głębokiej wiary.


Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl