Obrady Społecznej Rady Gospodarczej. Posiedzenie wyjazdowe.

fot. Ryszard Stotko

W Bielsku-Białej odbyło się dziś wyjazdowe posiedzenie Społecznej Rady Gospodarczej przy wojewodzie śląskim.

 Jednym z głównych tematów spotkania było funkcjonowanie placówek służby zdrowia po uruchomieniu tzw. sieci szpitali — powiedział Radiu Katowice wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.


Kolejnymi tematami były inwestycje drogowe, sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz efekty wprowadzonego w ubiegłym roku programu 500 plus. Zagadnienia te omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed. Kolejne wyjazdowe posiedzenie odbędzie się niebawem w Częstochowie.

Autor: Jarosław Krajewski /rs/