Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych

Nad przyszłością terenów poprzemysłowych i problemami związanymi z rewitalizacją zastanawiają się uczestnicy konferencji, która odbywa się w Katowicach. Województwo śląskie pod względem rewitalizacji obszarów zdegradowanych jest w czołówce w skali całego kraju.

Jak mówi wicewojewoda Piotr Spyra, obecnie rewitalizacja terenów poprzemysłowych nie jest problemem, a wyzwaniem.


Z kolei jak dodaje Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, inwestycje związane z rewitalizacją są potrzebne, dlatego chociaż już dużo udało się zrobić nie można ich przerywać.


Politycy tworzą także Narodową Strategię Rewitalizacji, która ma zostać przyjęta w styczniu przyszłego roku. Dokument ma pokazać kierunki działań, a także wskazać możliwość finansowania ze środków unijnych inwestycji związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych.

Autor: Joanna Opas


Wiadomości regionalne