Smog w regionie. Fatalna jakość powietrza.

Fatalna jakość powietrza w regionie. Zła jakość powietrza jest w centralnej części województwa – od Gliwic, przez Katowice, aż po Dąbrowę Górniczą. Niezbyt dobrze oddycha się też w Bielsku Białej czy Żywcu.

Umiarkowana jakość powietrza w Rybniku, Wodzisławiu czy Tychach.
Jak informują służby kryzysowe istnieje ryzyko przekroczenia wartości progowej dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Dotyczy to głównie Beskidów.

To kolejny dzień z takim powietrzem na Śląsku – wczoraj normy były przekroczone o około 200 procent w Żywcu, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu czy Rybniku.

Autor: Ł.Kałuża/mm/