Zielony telefon

thumbnail

Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w KatowicachSzczyt Ziemi

Data: 11-01-2018


W audycji między innymi o przygotowaniach do katowickiego Szczytu Ziemi, który odbędzie się w grudniu 2018 roku, o działaniach Pawłowic na rzecz walki z niską emisją i o 20-leciu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach. Nie zabraknie serwisu Agnieszki Tatarczyk.
Prowadzi
Zielony telefon