Zdrowie i styl życia


Dofinansowania do wymian kotłów w województwie śląskim. Poradnik.

Data: 12-02-2018

thumbnail
piabay

We wrześniu 2017 roku na śląsku weszła w życie uchwała antysmogowa. W związku z tym ruszyły wymiany starych kotłów grzewczych na nowe, wyższej klasy lub na kotły gazowe. Na osoby, które zdecydują się na wymianę swojego kotła czekają dotacje.

Skąd można otrzymać dotacje?

Istnieją dwa źródła z których można otrzymać dotacje. Pierwszym jest gmina. To znaczy, że można złożyć wniosek do Urzędu Gminy o dofinansowanie. W tym wypadku należy się szczegółowo zapoznać z regulaminem tych dotacji, ponieważ w każdej gminie może on być inny, na przykład w kwestii terminów składania dokumentów oraz procentem refundacji. Gminy refundują wartość takiej inwestycji w przedziale 40-60%.

Kolejnym źródłem dotacji może być Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Tutaj zasady są takie same dla całego województwa. Można otrzymać 25% dofinansowania. Jednak jest górna granica dopłat w wysokości 4.500 złotych w przypadku kotłów węglowych i na biomasę, oraz 3.500 złotych w przypadku kotłów gazowych.

— W tej chwili naboru nie ma, bo zamykamy program z 2017 roku. Pierwsze dokumenty powinny się pojawić na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. W tych dokumentach będzie określone jaki będzie nabór, jakie będą terminy. Zobaczymy czy to będzie analogicznie jak w tamtym roku czyli nabór w okolicach maja, czy będziemy go przesuwać troszeczkę później. (…) Dodatkowo uruchomiliśmy linię kredytową, z częściową dotacją dla wszystkich rodzajów zadań. Przypomnijmy w tym programie „Stop Smog” warunkiem uczestniczenia była likwidacja dotychczasowego kotła opalanego paliwem stałym. Natomiast ci którzy opalają gazem bądź chcą tylko docieplić swój budynek. (…) No to wówczas można się starać przez tą linię kredytową z dotacją. Tam jest nabór ciągły. — powiedział w Radiu Katowice Łukasz Frydel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

O czym trzeba pamiętać ubiegając się o dofinansowanie?

O dofinansowanie może starać się każdy kto nie korzystał wcześniej z tego programu lub osoby które otrzymały dofinansowanie powyżej pięć lat wcześniej. Mówił o tym Łukasz Frydel:

—  Wymagany przez wojewódzki fundusz czas minimalnej eksplanacji to pięć lat. Czyli jeśli ktoś wymienił lat temu sześć lub dalej, jak najbardziej może się ponownie ubiegać o dofinansowanie, takiego nowego źródła ciepła.

Należy najpierw złożyć wniosek o takie dofinansowanie, a później jeżeli znajdziemy się na liście osób które dostaną dotację, należy podpisać umowę i można dopiero wtedy przystąpić do wymiany kotła. Ta kolejność jest bardzo istotna, ponieważ jeśli wymienimy kocioł na własną rękę, a później będziemy starali się o dofinansowanie, to go nie otrzymamy.

— Najpierw wniosek, najpierw trzeba się zapoznać z regulaminem, a później już działania już stricte realizacyjne. Nie refundujemy zadań zrealizowanych, bo nam zależy na tym żeby ludzi zmobilizować. — powiedział Łukasz Frydel.

Istotne jest to że po wymianie kotła, żeby dopełnić wszystkie formalności. Należy stary kocioł zezłomować. Dopiero wtedy, gdy będziemy posiadali dokument potwierdzający tą czynność, będziemy mogli otrzymać dofinansowanie. W programie „Smog Stop” dostaniemy dofinansowanie tylko i wyłącznie w przypadku gdy zlikwidujemy stary kocioł węglowy. To jest podstawowe kryterium. — mówił Łukasz Frydel.

Trzeba również pamiętać, że decydując się na wymianę kotła musimy zastosować się do wymogów, odnośnie nowego sprzętu. W przypadku gdy posiadamy kocioł węglowy, możemy go wymienić na tego samego typu, ale musi on posiadać piątą klasę, lub na kocioł na paliwo płynne. Kotły olejowe i gazowe nie są obwarowane dodatkowymi wymogami, jednak jeśli takowy posiadamy, to nie możemy go w ramach dotacji wymienić na kocioł węglowy.

— Możemy zamontować kocioł węglowy piątej klasy i również każdy kocioł opalany innym paliwem, czyli kocioł gazowy, olejowy i to jest bez wymagań. Natomiast kocioł węglowy czy na biomasę, tutaj zgodnie z uchwałą antysmogową minimum 5 klasa tego kotła. — powiedział Łukasz Frydel.

Terminy wymiany kotłów

Uchwała antysmogowa dokładnie określiła terminy wymiany poszczególnych kotłów na nowe. Wspomniał o tym również Łukasz Frydel:

— Uchwała antysmogowa nałożyła nam pewne terminy na wymianę tych kotłów. Te najstarsze już z początkiem 2022 roku muszą zniknąć z naszego krajobrazu. To cztery lata, ale to nie jest dużo, bo tych kotłów do wymiany jest naprawdę sporo. Więc warto się tym tematem zainteresować.

Datą graniczną, do której się odnosimy przy wymianie kotłów, jest dzień wejścia ustawy w życie, to jest 1 września 2017 roku.

  • Kotły które posiadały w tamtym dniu 10 (lub powyżej) lat muszą zostać wymienione do końca 2021 roku.
  • Kotły które w tamtym czasie miały od 5 do 10 lat, możemy wymienić maksymalnie najpóźniej do końca 2023 roku.
  • Kotły posiadające mniej niż 5 lat w tamtym dniu, musimy wymienić do końca 2015 roku.
  • Jeżeli użytkowany przez nas kocioł ma certyfikat potwierdzający jego 3 lub 4 klasę, mamy czas na jego wymianę do 2027 roku – czyli może nam służyć jeszcze przez 10 lat.

Co oprócz kotłów podlega dofinansowaniu?

Niektóre domy są ogrzewane jeszcze za pomocą pieców kaflowych lub kóz. Warto wiedzieć, że jest to jeden z licznych przypadków, w którym można się starać również o dofinansowanie, odnośnie stworzenia centralnego ogrzewania w budynku. Dotyczy to również osiedli domów jednorodzinnych, które zdecydują się do podłączenia do wspólnej sieci ciepłowniczej. Dodatkowym celem dopłat jest termoizolacja, dzięki której można docieplić ściany, wymienić okna i drzwi. Nabór dotyczący tych dopłat jest ciągle otwarty.

Czego należy unikać?

Obowiązująca ustawa zakazuje montowania kotłów poniżej piątej generacji. Jednak nadal można kupić, w atrakcyjnej cenie, kotły niższej klasy. Będzie to można uczynić maksymalnie do 1 lipca tego roku. Jednak gdy zdecydujemy się na zakup kotła niespełniającego wymogów (nawet jeśli nie staramy się o dofinansowanie) musimy się liczyć z tym że jeżeli go zamontujemy, to podlegamy karze nawet do 5 000 złotych. Przed zakupem warto poprosić producenta o pokazanie certyfikatu kupowanego kotła, powinno być na nim wyraźnie zaznaczone jakiej jest on generacji.

Warto wiedzieć, że ustawa antysmogowa określa niedozwolone paliwa stałe. W skład nich wchodzą węgiel brunatny, muły, flotokoncentraty, miał oraz biomasa mokra. Więcej na ten temat mówił Łukasz Frydel:

— Uchwała antysmogowa jest skonstruowana w ten sposób, że pokazała te paliwa, których używać nie możemy. Są to węgiel brunatny, muły, flotokoncentraty, miał jeżeli jego ilość jest większej niż 15% w składzie całego paliwa i biomasy mokrej powyżej 20% wilgotności. (…) Także te 4 rodzaje paliw są zakazane, pozostałe paliwa są dopuszczone jeżeli chodzi o paliwa stałe. (…) Koncentrujemy się na paliwie stałym, bo o tym mówi uchwała anty-smogowa, ona się odnosi do paliwa stałego, w ogóle nie porusza innych paliw czyli gazu oleju itd.

Całą audycję "Każdemu damy radę" można odsłuchać poniżej.

 

 

Autor: Cecylia Leks


Zobacz podobne
Zdrowie i styl życia

22-09-2018