Wiedza o regionie. Inauguracja studiów podyplomowych.

fot. Marta Dobrowolska

Ponad 50 osób będzie studiować Wiedzę o Regionie w Uniwersytecie Śląskim.

W Katowicach zainaugurowano otwarcie studiów podyplomowych. Odbyły się także pierwsze zajęcia.

— Studenci oczekują przede wszystkim usystematyzowania wiedzy — mówią, Joanna Chawińska i Anna Szarwark, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Rudzie Śląskiej.


— Program prowadzonych przez Wydział Filologiczny studiów zawiera elementy: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy całym regionie — mówi prof. Jolanta Tambor, kierownik studiów.


Absolwenci kierunku będą mogli prowadzić lekcje edukacji regionalnej w szkołach oraz instytucjach kultury.

Autor: Marta Dobrowolska /rs/