Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych SPES

fot. Anna Musialik

[…] Ma 42 lata. Poznaliśmy się w latach 80-tych w katowickiej parafii Ojców Oblatów, gdzie utworzyliśmy grupę wsparcia (dziś Wspólnota Spotkań) dla osób z upośledzeniem umysłowym. Alek chętnie uczestniczył w sobotnich spotkaniach, wyjeżdżał na obozy. Dzięki temu poznał przyjaciół, nawiązał relacje, a także został przygotowany do przyjęcia sakramentu komunii świętej. Z czasem okazało się, że modlitwa i służba ministrancka są dla Alka najważniejsze – to fragment historii, którą można przeczytać na stronie internetowej Stowarzyszenia dla Niepełnosprawnych SPES.

Temat wieczoru ks. Jacek Plech poświęca tej wspólnocie, która w Katowicach istnieje już ponad 40 lat, a jej mottem są słowa św. Pawła z listu do Rzymian: "A nadzieja zawieść nie może".

Wiele uwagi poświęcamy tematom związanym z ochroną życia, troską o nie, a „Festiwal życia”, na który zapraszamy słuchaczy będzie dla wielu nie tylko wydarzenie artystycznym, ale przede wszystkim ważnym duchowym umocnieniem.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl