Lwowska Fala

thumbnail

Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.

 


Edukacja historyczna

Data: 22-04-2018


W audycji:

  • Edukacja historyczna u nas i za wschodnia granicą.
  • Ks. Isakowicz Zaleski i spotkanie edukacyjne w I LO w Bytomiu.
  • Pani Kobernicka – niezwykła mikołowska nauczycielka ze Lwowa.
  • Strażacy z Głogowa na ratunek polskim nekropoliom na Wschodzie.
  • Lwowski uśmiech z L. Jóźkowem "profesorem bałakologii".
Prowadzi
Lwowska Fala

02-09-2018 Urodziny Tońka.

06-05-2018 Lwowski maj.

01-04-2018 Lwowska Wielkanoc.