Sychar. Wspólnoty trudnych małżeństw.

Sychar. KsiążkaWspólnota Trudnych Małżeństw Sychar wspiera sakramentalnych małżonków, których małżeństwa przeżywają kryzys.

Jej istnienie opiera się na prawdzie o uzdrawiającej mocy sakramentu małżeństwa, o konieczności codziennego podejmowania trudu osobistego nawracania, a przede wszystkim na przekonaniu o żywej obecności Chrystusa.

Sychar, to miejsce gdzie przy studni Jakuba odbyła się niezwykła -znana z Ewangelii, rozmowa Jezusa z Samarytanką. Motywem przewodnim dla Wspólnoty są słowa które zostały wtedy wypowiedziane „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać” (J 5, 14).

Temat wieczoru, który proponujemy w programie, to świadectwa ludzi, którzy głęboko wierzą, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Anna Musialik zaprosiła także do rozmowy opiekuna wspólnot Sychar w archidiecezji katowickiej ks. Henryka Skorupę.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl