Świadectwo wiary

„Nie ma wątpliwości, że wśród różnorodnych form wypowiedzi religijnych szczególne miejsce zajmuje forma świadectwa doświadczenia wiary (świadectwa życia i słowa) osoby wierzącej i praktykującej. Badania filologiczne dowodzą ponad wszelką wątpliwość, że świadectwo jest tekstem, tekstem, który stanowi odrębny gatunek wypowiedzi”, pisze prof. Aleksandra Pethe w artykule pt. Rodzinna sacrosfera w cyberświadectwach wiary.”

Świadectwo wiary jest w centrum uwagi autorów pierwszego majowego wydania programu Ślady. Ks. Arkadiusz Wuwer zaprasza, jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, aby podążać śladami katolickiej nauki społecznej. Rozpoczynamy audycję od rozmowy Anny Musialik z prof. Aleksandrą Pethe o cyferświadectwach wiary.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl