Odważny patron dla młodych

Dzisiejszy „Raban” jest poświęcony św. Stanisławowi Kostce – patronowi młodzieży. Ks. Wojciech Iwanecki rozmawia z Moniką i Łukaszem Fenisz, młodymi małżonkami zaangażowanymi w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. 

Ponieważ przeżywamy w Kościele, w Polsce rok św. Stanisława Kostki, młodzież skupiona wokół KSMu zainicjowała peregrynację jego relikwii po archidiecezji katowickiej. Każda parafia może „zaprosić” tego świętego do siebie.

Zapisy i materiały pomocne do modlitwy przy relikwiach znajdują się na stronie:

Peregrynacja relikwii św. Stanisława

27 maja 2018 r. w nocy zmarł ks. dr hab. Marek Łuczak. Odszedł do domu Ojca w wieku 46 lat, w 21. roku kapłaństwa. Ks. Marek zostawił ślady w naszym programie jako autor Tematów wieczoru i zostawił też ślady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie kierował katedrą dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów, o czym m.in. rozmawiamy z dziekanem Wydziału Informatyki i Komunikacji prof. Jerzym Gołuchowskim oraz z koordynatorem Redakcji Programów PR Katowice ks. prof. Leszkiem Szewczykiem.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl