Radni Sejmiku Śląskiego uczcili pamięć kardynała Augusta Hlonda

W tym roku przypada 65. rocznica śmierci hierarchy pochodzącego z naszego regionu. Radni jednogłośnie przyjęli specjalną uchwałę.

Arcybiskup senior Damian Zimoń mówi o prymasie jako osobie szczególnej.


Małgorzata Herok - siostrzenica prymasa wspomina go jako zakonnika.


W westybulu Sejmu Śląskiego otwarto dziś wystawę "August Hlond - Prymas czasu narodowych wyborów".

Autor: Łukasz Kałuża