Pozytywka: Tomasz Konior

O tajnikach pracy, jako architek i urbanista, a także o autorytetach opowiedział nam Tomasz Konior. Audycja z pozytywnym wydźwiękiem

Pozytywka