Nie nowe, lecz prawdziwe

Rok 2013 został ogłoszony przez Sejmik Województwa Śląskiego Rokiem kardynała Augusta Hlonda – prymasa ze Śląska. 22 października mija 65. rocznica Jego śmierci. Mottem jednej ze szkół nazwanej jego imieniem są słowa Prymasa "Nie nowe, lecz prawdziwe" i właśnie o tym, co prawdziwe i trwałe rozmawialiśmy w szkole noszącej imię Prymasa w Chorzowie.

Gościliśmy także w domu państwa Elżbiety i Romana Hlondowskich, którzy podobnie jak inni krewni z rodziny Hlondów, pielęgnują pamięć tego wielkiego Ślązaka.


"Droga" to ekumeniczny magazyn religijny prezentujący nie tylko fakty z życia Kościoła, ale także informacje, które zainteresują wszystkich wierzących.