Premier Morawiecki: górnictwo ma szansę stać się nowoczesną gałęzią przemysłu.

fot. Kamil Jasek

Premier Mateusz Morawiecki podziękował w Rudzie Śląskiej górnikom za ich ciężką pracę. Stwierdził także, że górnictwo ma szansę stać się nowoczesną gałęzią przemysłu. 

Prezes rady ministrów odwiedził dziś Kopalnię Węgla Kamiennego Ruda Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Podał także zakład jako przykład nowoczesnej, dobrze funkcjonującej kopalni.


— Znajdziemy najlepsze sposoby, najlepsze mechanizmy, by rozwijać nowe technologie i zadbać o nasze czarne złoto — mówił premier


Wizyta premiera związana była z konferencją dotyczącą Programu dla Śląska która odbywa się dziś w Katowicach. 

Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że ogłoszony w grudniu ubiegłego roku Program dla Śląska ma znaczenie dla całej Polski. W Katowicach szef rządu wziął udział w konferencji poświęconej jego realizacji. Podpisano dokumenty włączające do programu kolejne przedsięwzięcia. 

Premier tłumaczył, że Program dla Śląska ma szerokie, ponadregionalne oddziaływanie. Jest to - jak mówił premier - absolutnie podstawowy program dla całej Polski, bo całe województwo - Zagłębie, Śląsk są (...) głównym układem napędowym gospodarki Polski. "To jest niezwykle ważny element naszego programu gospodarczego" - podkreślił Mateusz Morawiecki. Dodał, że dokonująca się "łagodnie przebiegająca transformacja gospodarki śląskiej" jest "wielkim atutem Polski w zmaganiach gospodarczych w całej Europie". 

Śląsk przekształca się z regionu górniczego w obszar innowacji. Jak podkreślał Mateusz Morawiecki, pierwszym celem Programu dla Śląska jest transformacja regionu w stronę innowacyjności, bo innowacyjny przemysł generuje w regionie sześć razy więcej miejsc pracy niż kojarzone ze Śląskiem górnictwo. Premier zapewnił jednak, że przemysł wydobywczy pozostanie "napędem energetycznym" gospodarki. 

Innym z kluczowych punktów Programu dla Śląska jest kwestia poprawy jakości środowiska naturalnego. Ma ją zagwarantować obowiązujący program Czyste Powietrze, w ramach którego od dziś można składać wnioski na dofinansowanie ocieplania budynków i wymiany pieców. "Chcemy mieć czyste powietrze i mieszkańcy województwa śląskiego też chcą mieć czyste powietrze" - mówił premier. Szef rządu mówił, że jego gabinet dyskutuje również w sprawie rozporządzenia o jakości paliw.

Program dla Śląska przewiduje także inwestycje w drogi, które pozwolą na rozwój i modernizację infrastruktury transportowej. Rozwojowi regionu ma służyć pomoc w zdobywaniu nowych kwalifikacji przez mieszkańców województwa śląskiego. Komfort życia w tym regionie ma podnieść stworzenie obszaru metropolitalnego śląsko-zagłębiowskiego oraz program rozwoju transportu tramwajowego. 

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował, do rządowego Programu dla Śląska dodanych zostanie kolejnych 14 przedsięwzięć. Pochłoną one 13,2 miliarda złotych. To oznacza, że na cały program rząd chce przeznaczyć co najmniej 55 miliardów złotych - mówił minister.

Program dla Śląska jest jednym z elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ma na celu pobudzenie rozwoju i zmianę profilu gospodarczego regionu poprzez stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki takich jak górnictwo i hutnictwo nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. 

Opracowany dla Śląska program przewiduje działania na rzecz wzrostu innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie, zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu, poprawę jakości środowiska przyrodniczego, rozwój i modernizację infrastruktury transportowej, wykorzystanie potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce, a także poprawę warunków rozwojowych miast województwa śląskiego.


Kamil Jasek/mm/ml/