Nowy Przemysł Expo 2018

W Katowicach rozpoczął się cykl spotkań Nowy Przemysł Expo poświęcony między innymi przemysłowi 4.0, innowacjom, nowej energii i zmianach technologicznych w obszarze robotyzacji i cyfryzacji.

Jak powiedział podczas otwarcia wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin, jednym z celów strategii odpowiedzialnego rozwoju realizowanej od trzech lat przez rząd, jest zmiana modelu Polski z kraju adaptującego technologię na kraj ich twórcy. Dodał, że tylko taki kierunek pozwoli wyrwać się z "pułapki średniego dochodu", która na lata może utrudnić lub uniemożliwić wzrost poziomu dobrobytu polskiego społeczeństwa.


Zdaniem prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Ryszarda Pregiela, Europa ma szansę być potężnym zagłębiem naukowym, jednak wciąż nie potrafi skapitalizować wiedzy, którą ma i produkuje.


Podczas konferencji, minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz, mówiła, że magazynowanie energii to jedno z najważniejszych zadań jakie sobie obecnie stawiamy.

— W strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wprost wskazano produkty, które chcielibyśmy rozwijać, między innymi bezemisyjny transport — mówiła minister Jadwiga Emilewicz.


Minister odniosła się też  do projektu Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów, który ma powstać na Śląsku.


Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów ma być "poligonem testowym dla rozwiązań technologicznych i proceduralnych". Ma służyć między innymi do budowania systemów zarządzania bezzałogowymi statkami powietrznymi. Inicjatorami tego projektu są: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencji Żeglugi Powietrznej  oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Nowy Przemysł Expo potrwa trzy dni. W programie przewidziano wystąpienia ministrów i ekspertów, dyskusje, prezentacje i warsztaty.

Autor: Paulina Kurek/ml/