Św. Andrzej Bobola

W audycji: 

  • Ślązaczka prowadzi z red. Hałasiem Lwowską Falę.
  • Prof. St. S. Nicieja – Owidiusz na Polesiu – narodziny legendy. 
  • Św. Andrzej Bobola – patron Kresowian. 
  • O czym mówią włazy kanalizacyjne we Lwowie – red. M. Hałaś. 
  • Opowieść W. Szolgini o "świrku" KurkiewiczuLwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.


 

Lwowska Fala