Mały ZUS. Nowa ulga dla przedsiębiorców.

Ponad 126 tysięcy płatników składek zgłosiło się do „Małego ZUS-u”. W województwie śląskim to blisko 14 tysięcy w podziale na sześć oddziałów i podległym im jednostkom terenowym. 

Nowa ulga dla przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni, obowiązuje od 1 stycznia. 

„Mały ZUS" dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe, i chorobowe. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości.

Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok (np. zawiesił ją lub zamknął i ponownie rozpoczął), przy obliczaniu progu przychodu musi zastosować proporcję. Z ulgi będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W województwie śląskim najwięcej zgłoszeń, ponad 2700, napłynęło do oddziału ZUS-u w Rybniku. 

Autor: Paulina Kurek /pg/