Pozytywka: Magdalena Piekorz

Gościem Ewy Niewiadomskiej w dzisiejszej Pozytywce będzie Magdalena Piekorz.Audycja z pozytywnym wydźwiękiem