Będzie nowa kopalnia. Jest decyzja zarządu JSW.

Nowa kopalnia "Bzie-Dębina" powstała w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Nazwa pochodzi od nazwy złoża, a sama kopalnia została wydzielona ze struktur Kopalni Zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Decyzję zarządu zaakceptowała rada nadzorcza spółki. 

Wydzielenie nowej kopalni ma pomóc w zintensyfikowaniu robót górniczych w tamtym rejonie i przyspieszyć wydobycie węgla koksowego. Złoża szacowane są na ponad 180 mln ton. JSW do końca roku chce pozyskać koncesję na wydobycie węgla w złożach Bzie-Dębina 1-Zachód, które obejmuje prawie 71,5 mln ton zasobów. Spółka posiada już koncesję na wydobycie węgla w złożach Bzie-Dębina 2-Zachód, które obejmuje 113,8 mln ton węgla. Około 95 proc. zasobów w złożach Bzie-Dębina to węgiel koksowy typu 35.

Aktualnie w polu Bzie trwają prace badawcze oraz roboty korytarzowe związane z udostępnieniem pokładów węgla. Konieczne jest jeszcze wyposażenie szybu zjazdowo - materiałowego we wszystkie niezbędne urządzenia. Trzeba także wybudować szyb wentylacyjny oraz całą niezbędną infrastrukturę kopalni. Urobek ma trafiać do zakładu przeróbki kopalni Zofiówka.

Autor: Joanna Opas/ml/