Najlepsze liceum i technikum w Śląskiem

Szkoły z Gliwic i Bielska-Białej okazały się najlepszymi placówkami w Śląskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019. Nagrody wręczono na Politechnice Śląskiej, podczas gali współorganizowanej z Fundacją Edukacyjną Perspektywy”.

Podczas uroczystości wyróżniono 15 najlepszych liceów i 15 najlepszych techników z województwa śląskiego. Wśród techników pierwsze miejsce zajęło Technikum nr 1 w ZS Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, natomiast V Liceum Ogólnokształcące z Bielska-Białej okazało się bezkonkurencyjne w rankingu śląskich liceów. 

Licea ogólnokształcące kapituła oceniała według trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów dodatkowych. Przy ocenie techników dodatkowo brano pod uwagę wyniki egzaminu zawodowego.

Wśród nagrodzonych placówek znalazły się również szkoły między innymi z Katowic, Rybnika, Sosnowca i Cieszyna. 

Autor: Paulina Kurek/ml/