Szpital w Murckach ma nowe wyposażenie

Sprzęt o wartości półtora miliona złotych trafi do szpitala w Murckach. Katowice otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa na ten cel.

Zakupiono karetkę, dwa aparaty USG, urządzenia do dezynfekcji, a także defibrylator, wirówkę laboratoryjną, elementy do urządzeń RTG oraz zestaw narzędzi ortopedycznych.

— Jest to jeden z elementów modernizacji budynków, stanowiący dalszy rozwój Szpitala Murcki, który zapowiedziałem we wrześniu 2017 roku. Pozyskanie środków zewnętrznych pozwala nam zaoszczędzone pieniądze z budżetu miasta przeznaczyć na kolejne działania na terenie należącego do miasta szpitala — powiedział prezydent Katowic, Marcin Krupa.

Autor: Agnieszka Tatarczyk /pg/