Zielony telefon z Tauronem

W dzisiejszej audycji nocne ekologiczne rodaków rozmowy o 30-leciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rówieśnika i będącego owocem okrągłego stołu. O przeszkodach w wprowadzeniu unijnych wymogów w gospodarce odpadami w tym selektywnej zbiórce śmieci, a także o nowej eko-pracowni w jednej z gliwickich szkół podstawowych. Zaprasza Maciej Bakes.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach


Zielony telefon