Bolesne rocznice

W audycji:

  • Pamietamy. Bolesne rocznice: Jałta, pierwsze wywózki na Syberię, zagłada Huty Pieniackiej. 
  • Odwiedziny w Muzeum Chleba.
  • 103. urodziny Honorowej Kresowianki. mjr Marii Mireckiej-Loryś. 
  • Odpust MB Gromnicznej w korytarzu Kurii we Lwowie.Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.