Uniwersytet Młodzieżowy. Inauguracja.

fot. Krzysztof Słabikowski

W Częstochowie zainaugurowano Uniwersytet Młodzieżowy.

To 11. edycja akcji skierowanej do uczniów szkół średnich zorganizowana przez Politechnikę Częstochowską. 

— Celem Uniwersytetu jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i zainteresowań na kierunkach ekonomicznych i inżynierskich — wyjaśnia Izabela Walarowska z Politechniki Częstochowskiej.


Uczestnicy Uniwersytetu Młodzieżowego otrzymali specjalne indeksy, w których w zamian za aktywny udział w wykładach i laboratoriach otrzymywać będą pieczątki. Uczniowie pozytywnie oceniają przedsięwzięcie uczelni.


W tegorocznej edycji Uniwersytetu Młodzieżowego bierze udział prawie 20 szkół z Częstochowy i powiatu. Od 2009 roku w tej akcji wzięło udział ponad sześć tysięcy uczniów. 

Autor: Krzysztof Słabikowski /rs/