Rocznica śmierci Jana Pawła II. Papież Polak odszedł 14 lat temu.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. 

W 14. rocznicę śmierci papieża Polaka w bazylice św. Piotra odprawiona została uroczysta msza. Udział w niej wzięła przybyła na tę okazję z Warszawy minister Beata Kempa. 

Przy grobie polskiego papieża zebrali się polscy księża pracujący w Watykanie, ambasadorowie Polski przy Watykanie i Republice Włoskiej, oraz polscy pielgrzymi. Homilię wygłosił przybyły z grupą z parafii Trzebicz ks. Tadeusz Wołoszyn. Powiedział, że 14 lat temu do Domu Ojca odszedł największy z Polaków. 

Po mszy minister Kempa mówiła o niepremijalności nauk polskiego papieża: „Był wielkim człowiekiem, myślę że ważnym dla każdego Polaka. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Święty Jan Paweł II. Jesteśmy dumni z naszego Ojca Świętego”. 

Od czternastu lat 2 kwietnia miłośnicy gór gromadzą się na szczytach, by w symboliczny sposób upamiętnić rocznicę śmierci papieża Polaka.

Również i dziś - przy schronisku na Hali Boraczej w Beskidzie Żywieckim zgromadzą się ci, którzy podzielają turystyczną pasję Karola Wojtyły. Beata Gołek-Kasprzak, wiceprezes Oddziału Babiogórskiego PTTK, przypomina, że Jan Paweł II kochał góry.


O 20.30 w Beskidach została odprawiona polowa msza święta, nie zabrakło także wspomnień ze wspólnych wędrówek beskidzkimi szlakami. O 21.37 - rozpalone zostanie ognisko. Płomień pamięci zapłonie dziś także między innymi pod Krzyżem Jubileuszowym na Górze Matyska w podżywieckich Radziechowach.

Na Jasnej Górze w 14. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II rozpoczyna się nowy cykl spotkań „Wieczory Maryjne - Katechezy z Janem Pawłem II”. 

Ojcowie paulini chcą w ten sposób przypomnieć o przypadającej w tym roku 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski i na Jasną Górę. 


Na program obchodów 14. rocznicy śmierci Jana Pawła II złożą się także Apel Jasnogórski o 21.00, a po nim procesja i modlitwa zawierzenia przy pomniku świętego Jana Pawła II na Wałach Jasnogórskich. Ojciec Mariusz Tabulski wskazuje, że modlitwy dnia dzisiejszego to dziękczynny czas za osobę Jana Pawła II:


Cykl siedmiu spotkań, „Wieczory Maryjne - Katechezy z Janem Pawłem II” prowadzić będą mariolog, doktor Wincenty Łaszewski oraz paulin, ojciec Wojciech Dec. Tematem pierwszego dzisiejszego spotkania były słowa: „U Jezusa my na ordynansie, słudzy Maryi. Prawdziwa maryjność to prawdziwe chrześcijaństwo”.

Jan Paweł II kierował Kościołem katolickim blisko 27 lat, po tym, jak 16 października 1978 roku konklawe wybrało na papieża, pochodzącego zza "żelaznej kurtyny", kardynała Karola Wojtyłę. 

Tego dnia o godzinie 18:17 zgromadzeni na placu Św. Piotra w Rzymie ujrzeli smugę białego dymu z kaplicy Sykstyńskiej. Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1978-2005. Jego przesłanie odzwierciedlały słowa wypowiedziane na początku misji: "Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy". Podczas całego pontyfikatu i swoich licznych pielgrzymek niestrudzenie docierał do obszarów nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia. 

Jednym z najważniejszych przesłań pontyfikatu Jana Pawła II była obrona rodziny i świętości życia. Papież Polak poświęcił tym kwestiom między innymi dwa dokumenty - adhortację apostolską "O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym" oraz "List do rodzin". Jan Paweł II często zwracał uwagę na wymiar duchowy rodziny i jej znaczenie we współczesnym świecie.


Za jedno z ważniejszych zadań swojego pontyfikatu Jan Paweł II uznał głoszenie orędzia o modlitwie. Wielokrotnie prosił wiernych, by nie ustawali w rozmowie z Bogiem:


Papież wielokrotnie przypominał, że człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga, czyli zdolny do miłowania i przyjmowania daru miłości. Podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku, w homilii wygłoszonej w Sopocie Jan Paweł II mówił o budowaniu "cywilizacji miłości":


Jan Paweł II wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata, między innymi przyczynił się do upadku komunizmu. Za znamienną uznaje się jego homilię wypowiedzianą w czerwcu 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, wówczas - kraju rządzonego przez komunistów. Tej wizycie i późniejszym wydarzeniom w Polsce towarzyszyły słowa Jana Pawła II wygłoszone na placu Zwycięstwa w Warszawie:


Jan Paweł II angażował się w działania na rzecz porozumienia między wyznawcami chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Był pierwszym papieżem, który odwiedził kościół protestancki oraz synagogę, a także rozpoczął publiczny dialog głowy Kościoła katolickiego z muzułmanami. Za nieocenione uważa się jego zasługi dla dialogu katolicko-żydowskiego.

Papież pielgrzym odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając 129 krajów. Zwołał i przewodniczył kilkunastu spotkaniom młodzieży z całego świata. Wyniósł na ołtarze więcej osób, niż jego poprzednicy przez pięć stuleci. 

Były sekretarz Jana Pawła II i emerytowany metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz, wspomina, że w ostatnich chwilach papieżowi czytano Pismo Święte, a następnie odprawiono mszę świętą.


Już podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II, wierni wołali "Santo subito", czyli "Święty natychmiast". Beatyfikacji papieża Polaka dokonał w 2011 roku Benedykt XVI, a kanonizacji - 27 kwietnia 2014 roku - papież Franciszek. Jan Paweł II jest uważany za orędownika Miłosierdzia Bożego. Poświęcił mu swoją encyklikę "Dives in Misericordia", a także ustanowił specjalne święto, obchodzone w II niedzielę wielkanocną. Podczas pielgrzymki do Polski w 2002 roku papież konsekrował sanktuarium w Łagiewnikach i wyraził nadzieję, że stanie się ono światowym centrum kultu miłosiernej miłości Boga. Wspomnienie liturgiczne Świętego Jana Pawła II przypada 22 października, w rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu.

/iar/ml/