Ceremonia czepkowania. Ponad 40 studentów I roku otrzymało czepki.

fot. Izabela Czerczer

Na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie odbyła się dziś ceremonia czepkowania. 

Ponad 40 studentów I roku otrzymało czepki - symbol zawodu. Jak podkreśla dr Iwona Markiewicz kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, uczelnia od dwóch lat kształci w zawodzie tak bardzo potrzebnym na rynku pracy.


 

Ceremoniał czepkowania to ważne wydarzenie, jedno z największych w zawodzie pielęgniarki, podkreślają studentki pielęgniarstwa.


 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie od dwóch lat kształci studentów pielęgniarstwa. Są to studia stacjonarne I stopnia.  Kształci się na nich ok 90 osób. 

Autor: Izabela Czerczer/ml/