Władze Rybnika przeciwne budowie kopalni

fot. facebook

Władze Rybnika przeciwne budowie kopalni. 

Trwa procedura uzyskania koncesji na wydobycie złoża Paruszowiec przez spółkę Bapr. Zdaniem prezydenta Piotra Kuczery kolejny zakład przyczyni się do znacznego zanieczyszczenia miasta. 

Problemem ma być generowany przez kopalnię pył oraz odpady. Inwestycja przyczyni się także do dewastacji lasów w obszarze Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych oraz terenów rekreacyjnych dzielnicy Paruszowiec


 

Do końca maja można zgłaszać uwagi do raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Miasto zgłosi swoje stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

Autor: Kamil Jasek/ml/