Prof. Władysław Nasiłowski odbierze nagrodę Lux ex Silesia

fot. Dorota Stabik

Wybity lekarz polskiej medycyny sądowej, Prof. Władysław Nasiłowski, odbierze w tym roku nagrodę Lux ex Silesia.

Informację tę przekazał w trakcie mszy w uroczystość św. Jacka - głównego patrona metropolii katowickiej - arcybiskup Wiktor Skworc.

Jak podkreślił w uzasadnieniu - profesor Nasiłowski w czasach stanu wojennego był autorem wielu ekspertyz, które miały znaczenie polityczne.


Profesor Władysław Nasiłowski przygotował także szereg ekspertyz dla celów beatyfikacyjnych. Urodzony w 1925 roku lekarz należy do najważniejszych postaci polskiej medycyny sądowej. Jest między innymi byłym przewodniczącym Naczelnego Sądu Lekarskiego i jednym ze współtwórców Kodeksu Etyki Lekarskiej. Jest doktorem Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nagroda Lux ex Silesia została ustanowiona w 1994 roku przez metropolitę górnośląskiego abp. Damiana Zimonia, przeznaczona dla tych którzy w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. Nazwa nagrody nawiązuje do św. Jacka Odrowąża, patrona Śląska, o którym mówiono w Krakowie Ex Silesia Lux - Światło ze Śląska. Wręczenie nagrody nastąpi w drugą niedzielę października, w trakcie międzyuczelnianego rozpoczęcia roku akademickiego.


Autor: Dorota Stabik /pg/