Pielgrzymka Stanowa Kobiet i Dziewcząt

fot. Grzegorz Pancherz

Tysiące kobiet i dziewcząt przybyło do Piekar Ślaskich. Rano na wzgórzu piekarskim powitał je metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc.

Pielgrzymka odbywa się tradycyjnie w pierwszą niedzielę po święcie Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny. Część pielgrzymujących kobiet ma więcej niż jedną intencję.


Tradycyjnie odprawiona została msza święta, którą w tym roku celebrował kardynał Stanisław Dziwisz. Arcybiskup Wiktor Skworc podkreśla silne związki kardynała z sanktuarium w Piekarach Ślaskich.   


Do historycznych rocznic odniósł się w słowie pasterskim do pątniczek metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Duchowny podkreślił, że tegoroczna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium w Piekarach Śląskich przypada w 100-lecie wybuchu I powstania śląskiego, 80-lecie śmierci Wojciecha Korfantego, 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 40. rocznicę pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce. 

— Na szczególną uwagę zasługuje rola, jaką Górnoślązaczki odegrały w powstaniach śląskich — podkreślał arcybiskup.


Arcybiskup Wiktor Skworc wspomniał także żonę Wojciecha Korfantego, Elżbietę. Duchowny podkreślił, że była wzorem żony, matki, działaczki społecznej i patriotki. 

Od nowego roku szkolnego, w diecezjach katowickiej i gliwickiej, wejdą w życie zasady ochrony dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem. Hierarchowie obu diecezji wydali dokument pt. "Świadomość, zapobieganie i reagowanie". O wprowadzeniu tego dokumentu poinformował metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc w słowie pasterskim podczas pielgrzymki.


Biskupi napisali w dokumencie, że nie są w stanie ani cofnąć czasu i skutecznie zadośćuczynić za krzywdy. Hierarchowie wyrazili ubolewanie z powodu przestępstw wobec dzieci i młodzieży, które już miały miejsce, a także podkreślili, że najważniejszym zadaniem na przyszłość jest zapobieganie podobnym krzywdom w przyszłości.

Zdecydowany sprzeciw wobec ewentualnej likwidacji ograniczenia handlu w niedzielę wyraził metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc podczas pielgrzymki. Duchowny odniósł się tym samym do tez proponowanych w kampanii przedwyborczej. Duchowny stwierdził, że ograniczenie handlu w niedzielę leży nie tylko na sercu katolików, ale także każdego obywatela. 


Metropolita wezwał także do pielęgnowania cnoty oszczędności. Jak podkreślił, ze statystyk wynika, że coraz więcej osób zaciąga długi w celach konsumpcyjnych i ma problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Duchowny zaznaczył, że kobiety na Śląsku nie słyną z rozrzutności. 


Arcybiskup Wiktor Skworc przestrzegł także pątniczki przed tym, by konsumpcja nie stała się drugim bogiem.

Kazanie wygłosił biskup opolski, jest też obecny jeden z biskupów z Afryki, związany z działalnością misyjną.

— Duchowy rozwój w naszym życiu małżeńskim, rodzinnym i osobistym jest wielkim wyzwaniem i jest dziś zagrożony — mówił w homilii podczas pielgrzymki kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich biskup Andrzej Czaja. 

Duchowny podkreślił, że świątynie co prawda są nieraz odnowione, ale w ślad za tym nie idzie dbałość o życie duchowe. Biskup wezwał kobiety do tego, by zadbały o rozwój duchowy swój i swoich rodzin.


Biskup Andrzej Czaja podkreślił, że współcześnie nie brakuje w nas ubóstwa duchowego. Troska o rozwój duchowy powinna być pierwszoplanowa.

Matka Boża Piekarska czczona jest jako Matka Miłości i Sprawiedliwości Społecznej, a Piekary Ślaskie nazywane są duchową stolicą Śląska.

W związku z pielgrzymką na terenie Piekar Śląskich nastąpi zmiana organizacji ruchu. Wprowadzono zakaz poruszania się pojazdów po ulicy Bytomskiej od skrzyżowania z ulicą generała Ziętka do skrzyżowania z ulicą Papieża Jana Pawła II od 7:00 do 17:30. 

Autor:  Zdzisław Makles, Joanna Opas, Agnieszka Tatarczyk /ml/rs/