Gliwice zmodernizują ulicę Zwycięstwa

Gliwice zmodernizują jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic w mieście.

Magistrat chce przebudować ulicę zwycięstwa. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zaplanowano między innymi wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h, zwężenie jezdni oraz dodanie kolejnego pasa, po którym poruszałby się pojazd alternatywny dla obecnie funkcjonującego autobusu. 

Zwiększona zostanie także liczba przystanków. Opracowanie przewiduje przebudowę ciągów pieszych, które podzielone zostaną na szybkie oraz rekreacyjne. Pojawić ma się więcej zieleni oraz elementów małej architektury. Dzięki zmianom ulica stać ma się przestrzenią bardziej przyjazną dla wszystkich uczestników ruchu.


Autor: Kamil Jasek /pg/