To koniec Huty Częstochowa. Sąd ogłosił upadłość.

fot. wikipedia/Cezary Miłoś

Sąd Rejonowy w Częstochowie ogłosił dziś upadłość likwidacyjną ISD Huty Częstochowa. 

Wyznaczył też syndyka masy upadłościowej, którym został dotychczasowy nadzorca hutniczego majątku Mieczysław Radecki. Sąd oddalił wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży złożonych przez potencjalnych inwestorów huty. Są wśród nich Corween Investments – spółka z siedzibą w Warszawie, która reprezentuje Liberty Group i Sunningwell International Polska. 

Sąd uznał na podstawie przepisów prawa upadłościowego, że wnioskodawcy ci nie mają legitymacji do złożenia swych wniosków ponieważ nie są wierzycielami huty. Więcej na ten temat powiemy w kolejnych serwisach informacyjnych.

Autor: Zdzisław Makles/ml/