Labirynty znaczeń. Wystawa w galerii Na żywo.

fot. Ryszard Stotko

Wiele ciekawych obrazów grupy plastycznej, działającej pod opieką artystyczną malarza Czesława Gałużnego, można oglądać w galerii Radia Katowice. 

Kolor, ekspresja, energia, abstrakcja, to cechy prac, których wystawa otwarta została w galerii Na żywo. Twórcami są osoby dorosłe, które doświadczają trudności w życiu codziennym, ze względu na występujące problemy psychiczne. Spotykają się na warsztatach plastycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Salve" w Sosnowcu, placówce, która ich wspiera. Korzystają tam z terapii indywidualnych i grupowych, których celem jest powrót do zdrowia, poprawa samopoczucia, nauka radzenia sobie z trudnościami, osiąganie pewnego poziomu samodzielności, umożliwiającego codzienne funkcjonowanie, w tym podjęcie zatrudnienia i powrót na rynek pracy. 

— Warsztaty plastyczne pomogły uczestnikom lepiej zrozumieć własne przeżycia wewnętrzne oraz zdobyć umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji. Dzięki warsztatom uczestnicy przełamali swoją nieśmiałość w samoekspresji, chętniej podejmują działania twórcze.Czują satysfakcję z podejmowanych działań artystycznych. — mówi Justyna Karaś, kierownik ŚDS "Salve".

— Sztuka jest sensem istnienia, blaskiem w sercach naszych, wielką wartością człowieka — dodaje opiekun artystyczny grupy, 

Wernisaż był jednocześnie wieczorem poetycko-malarsko-muzycznym, podczas którego Antoni Gryzik, aktor Teatru im. St. Wyspiańskiego, recytował wiersze Czesława Gałużnego.

Autor: Ryszard Stotko