Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej

Pogotowie strajkowe ogłosiły związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej. Przyczyną takiej decyzji jest łamanie ich zdaniem dotychczasowych porozumień i prowadzenie działań restrukturyzacyjnych bez konsultacji z reprezentantami załóg kopalń spółki.

— Zarząd Kompanii ignoruje zasady dialogu społecznego i prowadzi politykę faktów dokonanych. Rzekomo jeszcze opracowywany program restrukturyzacji już realizuje — mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności i przewodniczący „S” w Kompanii Węglowej.

Związkowcy o ogłoszeniu pogotowia strajkowego i przyczynach tej decyzji poinformowali pisemnie wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Zbigniew Madej, rzecznik Kompani Węglowej potwierdza, ze trwają prace nad programem restrukturyzacji do 2020 roku.

— Były spotkania zarządu z radą pracowników i związkami zawodowymi. Staramy się wszystkie problemy rozwiązywać na spotkaniach. Po zakończeniu prac program będzie konsultowany ze związkami. Nie można mówić, że coś co nie zostało zaakceptowane jest już realizowane. Wszelkie zmiany na poszczególnych kopalniach odbywają się za zgodą pracowników — powiedział Madej.