Pielgrzymka policjantów na Jasną Górę

W setną rocznicę powstania Policji Państwowej, na Jasną Górę przybyła 18. Ogólnopolska Pielgrzymka Środowiska Policyjnego. 

Głównym akcentem pielgrzymki była msza święta odprawiona na jasnogórskim szczycie. Eucharystii przewodniczył biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego i delegat Episkopatu do spraw duszpasterstwa policji. Biskup mówił w homilii, że wierność wartościom to warunek w służbie społeczeństwu. Biskup Józef Guzdek przypomniał o policjantach II Rzeczypospolitej, przewołał ofiary sowieckich zbrodni zamordowanych w Miednoje: Biskup wskazał na różne postawy funkcjonariuszy w okresie PRL-u. 

Pielgrzymka rozpoczęła się w południe na Placu Biegańskiego, gdzie złożono kwiaty przy pomniku Józefa Piłsudskiego. W drodze na Jasną Górę tradycyjnie wiązanki kwiatów złożone zostały pod pomnikami: błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i Nieznanego Żołnierza. Pielgrzymkę zakończyło zawierzenie Środowiska Policyjnego w Kaplicy Matki Bożej oraz modlitwa przy tablicy Gloria Victis, poświęconej policjantom pomordowanym na Wschodzie wiosną 1940 roku.

/rs/