Kongres Programu dla Śląska. Rozmowa z ministrem Jerzym Kwiecińskim.

fot. Małgorzata Lachendro/Radio Katowice

Rozpoczął się Kongres Programu dla Śląska. Konkres jest nie tylko podsumowaniem dotychczasowych działań realizowanych w ramach Programu, ale jest także pewnym przeglądem potencjału regionu, jego niewykorzystanych możliwości i szans. I nie jest wykluczone, że po Kongresie dowiemy się o nowych działaniach które powinny program dla regionu uzupełnić. A ponieważ "Program dla Śląska" pozostaje w gestii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dziś naszym gościem szef tego właśnie resortu.