Drugi dzień Kongresu Programu dla Śląska

"Nowoczesność i tożsamość regionu" – pod takim hasłem w Katowicach odbył się Kongres Programu dla Śląska. Dziś drugi dzień spotkań i rozmów. O przyszłości regionu w kontekście rządowego programu debatują przedstawiciele rządu, samorządów, eksperci i przedsiębiorcy.

Podczas kongresu podpisano umowę ws. rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Główny Instytut Górnictwa będzie współpracować z Urzędem Marszałkowskim. W ramach współpracy powstanie baza danych dla przyszłych inwestorów.

Uczestnicy kongresu wzieli udział w trzech blokach tematycznych. To droga do "Zielonego Śląska", czyli działania na rzecz ochrony środowiska. Śląsk jako kopalnia innowacji, a także przyszłość rynku pracy.

— Te dyskusje są potrzebne — mówi Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.


Jak mówi Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, węgiel pozostanie ważnym surowcem jeszcze przez wiele lat. Jednocześnie należy myśleć o unijnych regulacjach inwestując w nowoczesne wydobycie, np. węgla koksującego, dodaje Gawęda.


Jak mówi Grzegorz Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, do procesu transformacji na Śląsku potrzebne będą dodatkowe środki. 


Podczas kongresu Programu dla Śląska w Katowicach eksperci rozmawiają w kilku panelach także o rynku pracy czy na temat ochrony środowiska. Kongres zakończy się po południu. Program dla Śląska obejmuje 87 przedsięwzięć o łącznej wartości ponad 55 miliardów złotych.

Autor: Łukasz Szwej /mm/pg/ml/