Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej

fot. UM Racibórz

W tegorocznych wyborach parlamentarnych, które odbędą się 13 października weźmie udział 460 posłów i 100 senatorów. 

Przed pójściem do urn warto sprawdzić, czy nie zmienił się adres siedziby wyborczej w naszym obwodzie.

W Raciborzu na przykład względem poprzednich wyborów zaszła jedna zasadnicza zmiana dotycząca siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 17. W związku ze zmianą siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 - komisja mieścić będzie się w budynku szkoły przy ul. Jana Kasprowicza 4. Granice obwodu nr 17 zamykają się w obrębie ulic: Bankowej, Basztowej, Browarnej, Drewnianej, Klasztornej, Leczniczej, Nowej, Placu Wolności, Różanej, Solnej, Wojska Polskiego. 

Przypominamy, że prawo udziału w głosowaniu ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.