Święto żniw. Ewangelicy dziękują za zbiory

fot. Jarosław Krajweski/Radio Katowice

Ewangelicy obchodzą dziś Dziękczynne Święto Żniw. 

Na Śląsku tym radośniejsze, że w mijającym sezonie zbiory były obfite. Dziękczynienie za żniwa ewangelicy często łączą z podziękowaniami za wszelkie doznane łaski, doczesne i duchowe.

Jest to święto nas wszystkich, nie tylko rolników - przypomina ksiądz Mirosław Czyż, proboszcz parafii ewangelickiej w Pszczynie:


 

Do uroczystego nabożeństwa z okazji Święta Dziękczynnego za Żniwa ołtarze strojone są często plonami rolnymi. Dawniej gospodarze kładli na ołtarze warzywa, owoce oraz snopy zbóż. Święto przypomina także o pomocy potrzebującym oraz pracy na rzecz bliźnich.

Autor: Jarosław Krajewski/ds