Bakterie z grupy coli w Nakle Śląskim

Bakterie z grupy coli stwierdzono w wodzie z ujęcia zaopatrującego odbiorców Nakła Śląskiego przy ulicy Wapiennej.

Komunikat w tej sprawie wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bytomiu.

Woda nie nadaje się do spożycia, picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw oraz do celów higienicznych - mycia się i kąpieli.

Woda może być używana do prac porządkowych i spłukiwania toalet. Trwają prace mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody.


Autor: Piotr Pagieła /pg/