Doradcy bezrobotnych

Z 11-procentowym bezrobociem w regionie mają walczyć specjalnie wybrani doradcy klienta. Na nowy pomysł pomocy osobom starającym się znaleźć pracę wpadł Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Dyrektor urzędu, Grzegorz Sikorski, podkreślał na antenie Radia Katowice, że doradca stale opiekuje się bezrobotnym i pomaga mu w różnych sprawach.


Eksperci Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach prognozują, że bezrobocie na Śląsku w przyszłym roku zmniejszy się do kilku procent.

Autorzy: Ewelina Kosałka-Passia, Jerzy Zawartka


Podobne artykuły