Marszałkowski Budżet Obywatelski. Ruszyło głosowanie.

10 milionów do zadysponowania przez mieszkańców. 

Ruszyła pierwsza edycja marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do wyboru 85 projektów wojewódzkich i podregionalnych. Na lokalne inicjatywy przekazanych zostanie w sumie 7,5 miliona złotych, pozostała kwota przeznaczona zostanie na zadania z puli wojewódzkiej. Mieszkańcy mogą zdecydować, które z nich zostaną zrealizowane, głosując do 30 listopada

Jeden z projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego województwa śląskiego przewiduje renowację i przywrócenie do historycznego stany wnętrza kaplicy św. Anny znajdującej się na Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej. 

— Kaplica z zewnątrz wygląda bardzo dobrze, w środku jest zdewastowana i nieużyteczna. Na odnowienie potrzeba prawie milion złotych — mówi bielski historyk, Grzegorz Madej.


Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie www bo.slaskie.pl bądź w mobilnych punktach ulokowanych w 10 miastach. Każdy z mieszkańców województwa do dyspozycji ma 4 głosy, którymi wesprzeć może jeden bądź kilka pomysłów. Wybrane zadania zrealizowane zostaną w przyszłym roku.

Autorzy: Kamil Jasek Jarosław Krajewski /rs/