Pielgrzymka Górników dotarła na Jasną Górę

fot. Zdzisław Makles/Radio Katowice

Tradycyjnie przed Barbórką na Jasną Górę dotarła dziś Pielgrzymka Górników. Po raz 29. w historii do Częstochowy przyjechali górnicy związani z wydobyciem węgla kamiennego, rud miedzi, siarki i węgla brunatnego.

Jak podkreśla Henryk Widlarz z Wilamowic, emerytowany górnik kopalni "Brzeszcze", pielgrzymka to górnicze zawierzenie.


— Górnicy rano spotkali się przy kościele swojej patronki św. Barbary a następnie ze sztandarami i przy muzyce górniczej orkiestry dętej z Bytomia przeszli na Jasną Górę — mówi Piotr Buchwald, Prezes Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.


Na Jasnej Górze górnicy tradycyjnie biorą udział w Mszy świętej i w Drodze Krzyżowej, przy pomniku Prymasa Tysiąclecia delegacje górników składają kwiaty.


Autor: Zdzisław Makles /pg/