Ks. Prałat Henryk Bolczyk honorowym obywatelem Rudy Śląskiej

fot. Katarzyna Herbuś/Radio Katowice

Tytuł honorowego obywatela Rudy Śląskiej odebrał dziś ksiądz prałat Henryk Bolczyk, kapelan górników kopalni Wujek.

Prowadził dla nich rekolekcje, a po 16 grudnia 1981 roku wspomagał duchowo rodziny zabitych i rannych górników.

— Swoje dzieciństwo spędził w Halembie — mówi Krzysztof Mejer, zastępca prezydenta miasta.


Postać uhonorowanego dziś księdza przedstawiona została w filmie Kazimierza Kutza "Śmierć jak kromka chleba". On sam jednak mówi, że nie czuje się nikim wyjątkowym.


Ksiądz Henryk Bolczyk zainicjował również budowę kościoła Ofiar Wujka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie. Był także moderatorem krajowym oraz generalnym Ruchu Światło-Życie.   


Autor: Katarzyna Herbuś /pg/