Nie zamykaj oczu

Pod takim hasłem przebiegła konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dzięki spotkaniu zorganizowanemu przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis ma polepszyć się współpraca między instytucjami walczącym na rzecz pomocy rodzinom i dzieciom w naszym regionie.

Jak mówi, wicedyrektor Ośrodka Metis w Katowicach, Grażyna Cybula, nawiązywanie dialogu przeciwko przemocy w rodzinach musi rozpoczynać się już na poziomie szkół i przedszkoli.


Katarzyna Wesołowska z wydziału prewencji, Komendy Wojewódzkiej Policji podkreśla, że nie powinniśmy ignorować najmniejszych przesłanek dotyczących tego rodzaju przemocy, szczególnie w najbliższym otoczeniu.


Według danych Komendy Głównej za rok poprzedni, problemem przemocy rodzinnej dotkniętych jest blisko 90 tysięcy osób. W 2012 roku liczba ta była o 10% mniejsza.

Autor: Szymon Kępka


Wiadomości regionalne