Jura Krakowsko-Częstochowska na liście światowego dziedzictwa UNESCO?

Małopolska konserwator zabytków popiera pomysł wpisania Jury Krakowsko - Częstochowskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Propozycja, choć pojawiła się niedawno, jest warta przedyskutowania, aby chronić jeden z najbardziej malowniczych obszarów w Polsce, w dodatku ważny dla historii naszego kraju - mówi Polskiemu Radiu Monika Bogdanowska - małopolska konserwator zabytków.


 

O wpisanie Jury na listę UNESCO walczą mieszkańcy i pasjonaci tego obszaru. Napisali list otwarty i wysłali go do Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu, a także do instytucji rządowych, samorządowych oraz do organizacji pozarządowych prosząc o wsparcie pomysłu. W związku z tym, że na terenie Jury może powstać kopalnia rud cynku i ołowiu autorzy listu apelują o priorytetowe potraktowanie sprawy.

/iar/